NOVE LIČNE KARTE

 

Lične karte izrađene po savremenim standardima građanima Srbije počeće da se izdaju od januara iduće godine. Prema Zakonu o ličnoj karti koji je usvojen u junu, nove lične karte imaće ugrađen čip na kojem će biti pohranjeni osnovni podaci vlasnika (ime, prezime, pol, datum i mesto rođenja, adresa, matični broj i drugi), pa će se lična karta koristiti i za izdavanje drugih dokumenata. To znači da građani za izdavanje pasoša neće morati da prinose iznova izvode iz matičnih knjiga ili državljanstva jer će se svi potrebni podaci već nalaziti na novoj ličnoj karti.


Kako bi se preko lične karte građanima najbrže utrvđivao identitet, pored odštampane fotografije, na ličnim kartama će biti skeniran i otisak prsta kao i potpis, takozvani biometrijski podaci. Lična karta će biti štampana na plastičnoj kartici, kakve se uveliko koriste u razvijenim evropskim državama, ali i u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
Zakonom je predviđeno da se lične karte menjaju sukcesivno godinama, odnosno tek pošto građanima isteknu još važeće, a najkasnije do 2014. godine . Uredbom koju će ministar policije tek propisati biće određeno koliko će koštati izdavanje ličnih karata budući da se cene troškova državne uprave ne regulišu zakonima.Podnošenje zahteva lično

Zahtev za izdavanje lične podnosi se lično, dok za decu mlađu od 16 godina i nepokretne osobe to može učiniti roditelj, odnosno staratelj. Pre izdavanja, u policiji, odnosno diplomatsko-konzularnom predstavništvu naplaćuju se troškovi izdavanja lične karte, ali ne i administrativna taksa, što je još slučaj. Svi građani dužni su da najkasnije dve nedelje od navršenih 16 godina podnesu zahtev za izdavanje lične karte. U suprotnom, zaprećena je novčana kazna od 50.000 dinara ili 30 dana zatvora. Od dana podnošenja zahteva, lična karta se izdaje za najkasnije dve nedelje.
Umesto dosadašnjih 10, nove lične karte imaće rok važnosti od pet godina, a izdavaće se svim građanima starijim od 16 godina, dok će se deci starijoj od 10 godina lične karte izdavati na dvogodišnji rok važnosti. Tekst ispisan na ličnoj karti biće dvojezičan ili trojezičan. Naime, ime i prezime imaoca lične karte biće odštampano ćiriličnim pismom, ali i latiničnim na engleskom jeziku. Za pripadnike nacionalnih manjina predviđeno je da se podaci ispisuju i na maternjem jeziku. Takođe, zakonom su uvažene i religijske razlike, pa je građanima kojima vera nalaže da nose kape dozvoljeno da se sa njima i fotografišu za osnovni lični dokument.

ARHIVA